Trong thời gian tới, thị trường bất động sản cho thuê cũng như loại hình nhà ở chung cư cao cấp ở Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh nhờ hành lang pháp lý được nới lỏng, cũng như kinh tế được thúc đẩy hơn.