Bất động sản thương mại luôn là xu hướng nở rộ ở mọi nền kinh tế bởi nhiều ưu điểm như tính thanh khoản cao, mua đi bán lại dễ, lợi nhuận tốt, ổn định cũng như tăng trưởng bền vững.