Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì vị trí là yếu tố ưu tiên số 1, bởi nó chiếm đến 60-70% thành công của dự án. Tiếp theo là khả năng thanh khoản, sự uy tín của chủ đầu tư, cơ sở hạ tầng dân cư…