Trong giai đoạn ngày nay, khi bất động sản ngày càng phát triển, giá cả của các khu đất thổ cư và chung cư ngày một tăng cao. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa các khái niệm tài sản thương mại, tài sản đất đai dẫn đến khi làm hợp đồng cho thuê và bán nhà gặp nhiều khó khăn. Bài viết dưới đây hy vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn cụ thể về lĩnh vực bất động sản để dễ dàng trong việc mua và bán nhà.

Tìm hiểu về chính sách tài sản thương mại

Tài sản thương mại được hiểu là các khu vực bao gồm tòa nhà, tài sản cá nhân thuộc sở hữu của chủ sở hữu. Dựa trên các tiêu chuẩn của ISO, các công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào đó để phân định và đưa ra chính sách bảo hiểm phù hợp.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài sản thương mại chủ yếu được dùng trong việc mua bán và cho thuê. Dựa trên mục đích của tài sản đó mà các doanh nghiệp sẽ định giá căn nhà sao cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Tài sản thương mại cho thuê có cần phải công chứng không?

Khi các giao dịch liên quan đến tài sản thương mại cho thuê có định giá lớn bắt buộc đều phải công chứng. Nó giúp đảm bảo tính pháp lý và rủi ro cho cả người mua/đi thuê lẫn người bán/cho thuê. Do vậy, việc công chứng đầy đủ các loại hợp đồng với cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành giao dịch là rất cần thiết cho đôi bên. Trước khi soạn thảo các hợp đồng, hãy tìm hiểu quy định về luật đất đãi đối với tài sản thương mại cho thuê nhà đất để đảm bảo đúng quy định yêu cầu của nhà nước.